Strona: Sukcesy pracowników Politechniki Rzeszowskiej na IV Międzynarodowej Wystawie Innowacji / Katedra Infrastruktury i Gospodarki Wodnej

Sukcesy pracowników Politechniki Rzeszowskiej na IV Międzynarodowej Wystawie Innowacji

2010-10-20
, red.  Estera Nowak
profesor Józef Dziopak z wraz z pracowniczką wystaw

W dniach 20-22 października 2010 roku w Centrum Kongresowo- Wystawienniczym hotelu Gromada w Warszawie odbyła się IV Międzynarodowa Wystawa Innowacji (International Warsaw Inwention Show) IWIS 2010. W wystawie tej uczestniczyli pracownicy Katedry Infrastruktury i Ekorozwoju Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, prof. dr hab. inż. Józef Dziopak i dr inż. Daniel Słyś, którzy zaprezentowali 10 innowacyjnych rozwiązań z tematyki dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej terenów zurbanizowanych.

Rozwiązania zaproponowane przez zespół prof. Józefa Dziopaka bardzo wysoko oceniło jury tej wystawy, nagradzając je aż 9 medalami (4 złote z wyróżnieniem, 3 srebrne i 2 brązowe). Wynalazki nagrodzone złotymi medalami z wyróżnieniem zostały zakwalifikowane do prezentacji na Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki Brussels Innova – Eureka Conest 2010 w dniach 17-20 listopada 2010 r., która odbędzie się na terenie wystawowym Brussels EXPO. Wystawa ta posiada najwyższą rangę wśród tego typu wystaw innowacji na świecie.

Dodatkowo, projekt wynalazczy prof. Józefa Dziopaka i dr. inż. Daniela Słysia pn. „Grawitacyjno-pompowy odciążający zbiornik retencyjny” został nagrodzony przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Wynalazczych najwyższym wyróżnieniem - pucharem IFIA CUP za „For the best invention of the 4th International Warsaw Invention Show”. Puchar wręczył Prezydent IFIA Dr András Vedres. Idea tego wynalazku polega na odpowiedniej konfiguracji układu hydraulicznego zbiornika retencyjnego o dużej głębokości magazynowania ścieków, która eliminuje potrzebę stosowania niezależnych układów pompowych do napełniania i opróżniania komór. Jest to szczególnie istotne dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, gdyż pozwala na ograniczenie zapotrzebowania na moc elektryczną oraz ogranicza nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacji zbiorników, w tym także przeznacza się mniejszą powierzchnię terenu pod zabudowę takiego zbiornika.

Józef Dziopak odbierający nagrodę

Innowacyjnymi rozwiązaniami, które zostały nagrodzone są głównie zbiorniki retencyjne wielokomorowe o odmiennych modelach hydraulicznych, które stanowią elementy systemów odprowadzania ścieków deszczowych z terenów zurbanizowanych, jak również należą one do ważnych budowli hydrotechnicznych, które skutecznie zabezpieczają tereny przed zjawiskami powodziowymi w dorzeczu.

Oprócz wymienionych nagród, pracownika Politechniki Rzeszowskiej spotkało szczególne wyróżnienie za owocną działalność wynalazczą. Dr András Vedres odznaczył Profesora Józefa Dziopaka Międzynarodowym Krzyżem Kawalerskim Orderu IOMI (International Order of Merit of the Inventors) i wręczył Mu też szczególną i wymowną w słowa plakietkę INVENT AND SERVE. Jest to wyjątkowe uhonorowanie Profesora Dziopaka, Autora ponad 30 patentów o wysokiej wartości aplikacyjnej, jako że dotychczas wręczono Twórcom zaledwie 85 takich Orderów w skali międzynarodowej.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję