Strona: Rys historyczny / Katedra Infrastruktury i Gospodarki Wodnej

Rys historyczny

2006 r. - 2009 r. 

Zarządzeniem nr 27/2006 z 25 września 2006 r. z dniem 1 października 2006 r. utworzona została na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Infrastruktury i Ekorozwoju. Funkcję kierownika tej jednostki powierzono prof. dr hab. inż. Józefowi Dziopakowi. W składzie osobowym Katedry zatrudniono wówczas dwie osoby na stanowisku naukowo-dydaktycznym: adiunkt - dr inż. Daniel Słyś, asystent - mgr inż. Bernadeta Hala oraz mgr inż. Agnieszka Stec na stanowisku administracyjno-technicznym.

2010 r. - 2011 r.

Skład osobowy Katedry Infrastruktury i Ekorozwoju w roku 2010

Skład osobowy Katedry Infrastruktury i Ekorozwoju w roku 2010
(od lewej): mgr inż. Joanna Hypiak, mgr inż. Agnieszka Stec, prof. dr hab. inż. Józef Dziopak,
dr inż. Daniel Słyś

W związku z licznymi pracami badawczymi prowadzonymi w Katedrze oraz dużą liczbą godzin dydaktycznych przypisanych jednostce konieczne stało się zatrudnienie kolejnych pracowników. W roku 2010 stanowisko asystenta powierzone zostało mgr inż. Agnieszce Stec, zaś pracownikiem inżynieryjno-technicznym została mgr inż. Joanna Hypiak. W roku 2011 na stanowisku inżynieryjno-technicznym zatrudniona została mgr Anna Brzechowska-Rębisz. W tym samym czasie jako asystenta zatrudniono również mgr. inż. Kamila Pochwata,
natomiast rok później – mgr inż. Sabinę Kordana.  

2012 r. - 2015 r.

 Skład osobowy Katedry Infrastruktury i Ekorozwoju w roku 2012

Skład osobowy Katedry Infrastruktury i Ekorozwoju w roku 2012
(od lewej): mgr inż. Sabina Kordana, mgr inż. Kamil Pochwat, mgr Anna Brzechowska-Rębisz,
prof. dr hab. inż. Józef Dziopak,
mgr inż. Agnieszka Stec, dr hab. inż. Daniel Słyś, prof. PRz.

Skład osobowy Katedry Infrastruktury i Ekorozwoju w roku 2014

 Skład osobowy Katedry Infrastruktury i Ekorozwoju w roku 2014
(od lewej): mgr inż. Dorian Czarniecki, dr hab. inż. Daniel Słyś, prof. PRz, mgr inż. Sabina Kordana, 
prof. dr hab. inż. Józef Dziopak, mgr inż. Mariusz Starzec,
mgr Anna Wdowik,
dr inż. Agnieszka Stec, mgr inż. Kamil Pochwat.

W kolejnych latach zmianie uległy stanowiska zajmowane przez niektórych pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Infrastruktury i Ekorozwoju, co było następstwem uzyskania przez nich wyższych stopni naukowych. Od roku 2012 dr hab. inż. Daniel Słyś pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W roku 2013 stopień naukowy doktora uzyskała Agnieszka Stec. Z kolei Kamil Pochwat tytuł naukowy doktora inżyniera obronił w 2015 roku, a Sabina Kordana i Mariusz Starzec w tym czasie mieli otwarte przewody doktorskie. 

2016 r. - 2021 r.

Z uwagi na uwarunkowania prawne jednostka zmieniała swoją nazwę z Katedry Infrastruktury i Ekorozwoju,
przez Zakład Infrastruktury i Ekorozwoju, ostatecznie stając się Katedrą Infrastruktury i Gospodarki Wodnej
(od 1 kwietnia 2017 roku). 

Skład osobowy Katedry Infrastruktury i Gospodarki Wodnej w roku 2017 
(od lewej): dr hab. inż. Daniel Słyś, prof. PRz, dr inż. Agnieszka Stec, prof. dr hab. inż. Józef Dziopak, mgr inż. Mariusz Starzec, mgr inż. Aleksandra Mazur, dr inż. Kamil Pochwat, mgr Anna Wdowik, mgr inż. Sabina Kordana.

2022 r.

Po zmianach kadrowych, które dokonywały się w poszczególnych latach, w Jednostce pracuje obecnie 9 osób, tj.: prof. dr hab. inż. Daniel Słyś - Kierownik; prof. dr hab. inż. Józef Dziopak; dr hab. inż. Agnieszka Stec, prof. PRz; dr inż. Kamil Pochwat; dr inż. Sabina Kordana-Obuch; dr inż. Mariusz Starzec; mgr inż. Beata Piotrowska; mgr inż. Michał Wojtoń, mgr Przemysław Ogarek. 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję